Do, 12.Dezember 2019
Sa, 14.Dezember 2019
Do, 19.Dezember 2019
Sa, 21.Dezember 2019
Do, 26.Dezember 2019
Sa, 28.Dezember 2019
Di, 31.Dezember 2019
Mi, 1.Januar 2020
Do, 2.Januar 2020
Sa, 4.Januar 2020